Ateliér pro kočku

Šťastná třináctka

Hurá, jupí! Ve školním roce 2022/23 vstupujeme do 13. roku existence Ateliéru pro kočku. A to je důvod k oslavě. I k zamyšlení.

 

Názory jsou různé: Šťastná třináctka kontra Probůh, třináct! Nešťastné číslo.

Proč by třináctka měla být šťastným nebo nešťastným číslem? Je to přece číslo jako každé jiné. Pro každého člověka má jiný význam. Pro Ateliér pro kočku je jednoznačně šťastné.

Když jsem se do čísel trochu zahloubala, zjistila jsem, že snad každé číslo je něčím specifické a má obzvláštní vlastnosti. Třináctka se proslavila jako nešťastné číslo, ba přímo pohroma lidstva. Ale pravá pravda, pravda pravdoucí, ta jediná je, že to je šťastné číslo. A to nejen v běžném životě, ale dokonce matematicky. Třináctka se matematicky opravdu nazývá šťastným číslem. Anglicky to je happy number. Zároveň je třináctka anglicky (v matematice) nazývána také lucky number. Do češtiny se to překládá „jen” jako příznivé číslo. Ale taky dobrý, ne?

Suchá data

 • Třináct je přirozené číslo následující po 12 a předcházející 14. Římskými číslicemi se 13 zapíše jako XIII.
 • Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice rozumí čísla, které je možné použít pro vyjádření počtu („Na stole je šest mincí“) nebo pořadí („Toto je třetí největší město“). Čísla používaná pro vyjádření počtu se v matematice označují jako kardinální čísla, zatímco čísla určená pro vyjádření pořadí se nazývají ordinální čísla.
 • Třináct je šesté prvočíslo, dalším v pořadí je sedmnáct. Třináct je druhé Wilsonovo prvočíslo. Třináct je také pátým exponentem tvořícím Mersennovo prvočíslo (8191). Je sedmým Fibonacciho číslem, následuje ho 21. Je to i Tribonacciho číslo. Je největším číslem, jehož faktoriál je menší než 1010. Je příznivým číslem a čtvrtým šťastným číslem, následuje ho 19.
 • 13 je atomové číslo hliníku.
 • Ve věku 13 let se z dětí stávají teenageři. To ovšem pouze v anglicky mluvících zemích. U nás jsou to puberťáci. A stávají se jimi často i dřív.

To přibližně říká wikipedie. A říká to hezky.

 

Proč je číslo 13 šťastné?

Na počátku lidské historie byl číslu 13 přisuzován pozitivní význam.

 • Nálezy z období paleolitu potvrzují, že první lidé organizovali svůj čas podle jednotlivých fází Měsíce. Kalendářní rok měl kdysi 13 měsíců. A to je důvod k radosti.
 • Podle staré severské tradice byl pátek 13. šťastným dnem. Pátek byl pojmenován podle bohyně plodnosti „Freya“ (anglicky Friday) a třináctka byla obecně považována za šťastné číslo.
 • Ve středověku měla na lidské životy nesporný vliv církev. K založení kláštera bylo potřeba 12 mnichů a 1 opat. Proto bylo číslo 13 šťastné.
 • V židovském náboženství nemá pátek žádný speciální význam. Číslo třináct je však považováno za šťastné, protože reprezentuje 13 principů židovské víry. Základy judaismu jsou shrnuty ve Třinácti článcích víry (Šaloš esre ikarim). Ve 13 letech chlapci v kostele oslavují svůj (svoje? svoji?) „Bar micva“.
 • V čínštině je číslo třináct považováno za šťastné kvůli jeho výslovnosti: „Shisan“ zní podobně jako slovo „shēngzhǎng“, které znamená růst nebo hojnost. Kontrolovala jsem to u strýčka googla-překladače, ale moc podobné se mi to nezdá.
 • V sikhismu je 13 považováno za šťastné číslo, protože paňdžábsky se řekne tera, což také znamená Tvůj. Prý.
 • Předkolumbovské kultury Mezoameriky považovaly číslo 13 za posvátné. Rozlišovaly např. třináct vrstev nebe. V judaismu ovšem existuje „jen” 7 nebes.

 

A nesporným, tím nejpádnějším důkazem je to, že moje maminka se narodila 13. 1. 1931 a maminka mého manžela 13. 10. 1931. Moje maminka je tu s námi šťastně víc než 91 let (září 2022).

Pokračování příště.

V kategorii O tom ostatním. Přímý odkaz na tuto stránku. Diskuse je uzavřena.