Ateliér pro kočku

Výstava 2014

Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a ICV Mendelovy univerzity se 12. května 2014 konala ve foyeru budovy Q vernisáž již 4. výroční výstavy prací účastníků kurzů kreslení ing. arch. Heleny Hermanové.

Návštěvníků se sešlo veliké množství, nálada byla výborná, množství a lahodnost pokrmů překonala minulé ročníky, víno bylo výtečné a co teprve kulturní program! Pod vedením Pavla Sauliho Krajči vystoupila irská složka taneční skupiny La Qudrilla. Tančili bááječně! Zejména při irském stepu nám šel málem mráz po zádech. Druhá část programu byla neméně zajímavá. Vystoupily studentky brněnské konzervatoře ze třídy Reginy Renzové Jürgens (klavírní spolupráce prof. Zdeněk Brož) Tereza Smejkalová a Kateřina Reichová. Děvčata byla jedním slovem skvělá. Jejich zpěv se líbil i zarytým odpůrcům vážné hudby.

Vítězkou soutěže o divácky nejúspěšnější kresbu se stala Ludmila Rozbořilová se svojí Tanečnicí. Dalším soutěžním úkolem bylo spočítat, kolik je na výstavě kočiček. Správný počet netrefil nikdo (bylo jich 111!), ale za největší nasazení, rychlost, nadšení a aktivitu dostali ocenění naši nejmenší. Radost byla veliká.

Tak zase za rok!