Ateliér pro kočku

Třináctka je FAKT šťasná

Jsem šťastná, že jsem zjistila, že třináctka je opravdu šťastné číslo, nejen vzdor a protiúder nás, neuznávajících toto číslo jako nešťastné.

Třináctka je matematicky vzato šťasným číslem.

Šťastné číslo (anglicky happy number) je definováno následovně: vezmeme libovolné kladné celé číslo, nahradíme součtem druhých mocnin jednotlivých číslic a tento proces opakujeme tak dlouho, dokud nedojdeme k číslu jedna (kde se proces zastaví) nebo dokud se v posloupnosti neobjeví některé číslo dvakrát (posloupnost se zacyklí). Ta čísla, která tímto způsobem skončí jedničkou, se nazývají šťastná, ostatní pak nešťastná.

Například 7 je šťastné číslo a přísluší mu tato posloupnost:

72 = 49
42 + 92 = 97
92 + 72 = 130
12 + 32 + 02 = 10
12 + 02 = 1

Číslo 13, obecně pokládané za nešťastné (například triskaidekafobiky), je dle této definice šťastné číslo:

12 + 32 = 10
12 + 02 = 1

Je to tady. Já jsem vám to říkala!

Šťastné prvočíslo je takové šťastné číslo, které je zároveň prvočíslem. Prvním šťastným prvočíslem je číslo 7. Tak proto, je sedmička brána jako šťastné číslo! Jsem moc ráda, že jsem se to dozvěděla.

V matematice ještě existuje termín lucky number. A samozřejmě to je i třináctka. Český ekvivalent názvu je příznivé číslo. Definice je tak složitá, že se do toho nebudu pouštět. Stačí, když víme, že třináctka je happy number a také lucky number. A to jsme chtěli vědět.

13 je prostě super číslo.

V kategorii O tom ostatním. Přímý odkaz na tuto stránku. Diskuse je uzavřena.