Ateliér pro kočku

3. Kohnova cihelna

čtvrtek 30. 6.2022 od 16:00 do 19:00 hod.

Budeme kreslit ve velmi zajímavé lokalitě, kterou jsem já, rodilý Brňák, ještě před pár lety neznala. Budeme kreslit v areálu bývalé Kohnovy cihelny. Ta byla v oblasti ohraničené ulicemi Jihlavská, Vídeňská a Kamenice. Jádrem lokality je  Červený kopec. Je to evropsky významná lokalita, přírodní památka.

Kreslit můžeme úchvatné výhledy na Brno nebo, a to bych asi preferovala, luční rostlinná společenství. Kde v Brně najdete kloudnou louku? To už je problém. Najdete rumištní květenu, merlík někde v příkopu, rmen a heřmánek u kraje cest, ale louka, to už Brno moc nezná.

Sejdeme se v místě naproti Kauflandu v Bohunicích, vedle benzínové pumpy. Adresa je Kamenice 747/2, 625 00 Bohunice. Vedle vjezdu do čerpací stanice se noří pěšina do vzrostlé vegetace a je tam informační tabule. Tak se potkáme. Pokud se to nepovede, svoláme se telefony. Ten můj je 602 524 200.