Ateliér pro kočku

8. Kohnova cihelna

čtvrtek 26. 8. 2021 od 16:00 do 19:00 hod.

Budeme kreslit ve velmi zajímavé lokalitě, kterou jsem já, rodilý Brňák, do nedávna neznala. Budeme kreslit v areálu bývalé Kohnovy cihelny. Ta byla v oblasti kterou ohraničené Jihlavskou, Vídeňskou a ulicí Kamenice. Jádrem lokality je  Červený kopec. Je to evropsky významná lokalita, přírodní památka.

Kreslit můžeme úchvatné výhledy na Brno nebo, a to bych asi preferovala, luční rostlinná společenství. Kde v Brně najdete kloudnou louku? To už je problém. Najdete rumištní květenu, merlík někde v příkopu, rmen a heřmánek u kraje cest, ale louka, to už Brno moc nezná.

Sejdeme se v místě naproti Kauflandu v Bohunicích, vedle benzínové pumpy. Adresa je Kamenice 747/2, 625 00 Bohunice. Vedle vjezdu do čerpací stanice se noří pěšina do vzrostlé vegetace a je tam informační tabule. Tak se potkáme. Pokud se to nepovede, svoláme se telefony. Ten můj je 602 524 200.